AoSu - Affärs- och säljutveckling

Om AoSu

Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder innovativa och företagsanpassade tjänster inom förändringsledning, affärs- och verksamhetsutveckling. Tjänster som bidrar till att våra uppdragsgivare effektivare når sina affärsmässiga mål.

Våra erbjudanden baseras på att vi strategiskt, taktiskt och operativt arbetar med förändringsprocesser i organisationen som helhet samt på grupp- och individnivå.

Våra målgrupper är exempelvis styrelser, ledningsgrupper, chefer, ledare, affärsutvecklare eller de som på annat sätt ansvarar för resultat, affär och/eller personal.

Ägare

Affärs- och säljutveckling AB ägs och utvecklas av Anette Söderström. Anette arbetar också som konsult på AoSu men samarbetar gärna, om uppdragen så kräver, med externa partners eller underkonsulter.

Värderingar

AoSu arbetar utifrån tre grundläggande värderingar; Förtroende, Upplevelse och Resultat. Värderingar som är viktiga för oss i våra uppdrag, och som vi gärna diskuterar och kommunicerar.

Förtroende

Vi ser att ett affärsmässigt och ömsesidigt förtroende mellan oss och våra kunder är en viktig plattform i våra uppdrag. Har vi respekt och förtroende för varandra kan vi utvecklas snabbare, kommunicera effektivare och vi når överenskomna resultat på ett effektivare sätt.

Upplevelse

Vi erbjuder innovativa tjänster, vilket innebär att vi ska tillföra en upplevelse av något nytt. Detta kan givetvis innebära en leverans av vår kompetens och kunskap inom ett område. Men det kan också betyda att våra kunder, ex vis via coaching, får egna insikter, aha-upplevelser och nya idéer om hur de kan lösa problem och ta vara på möjligheter. Känslan av att själv ha tydliggjort målet och utformat resan dit är oöverträffad!

Resultat

Allt arbete vi gör hos våra kunder måste leda till överenskomna mål och affärsmässiga resultat. Vi följer en väl beprövad metodik som ser till organisation, grupp och individ. Den innehåller regelbundna avstämningspunkter och kvalitetssäkrar till dess att vår överenskommelse har uppnåtts.

Anette Söderström har 25 års erfarenhet i roller som bl a VD, försäljningschef, säljare och egen företagare. Du kan läsa mer om Anettes bakgrund, erfarenheter, uppdrag på Linkedin se.linkedin.com/in/anettesoderstrom.

Referenser

Referenser lämnas gärna på begäran.

Bild på kvinna på ett övergångsställe
Affärs- och säljutveckling AB