AoSu - Affärs- och säljutveckling

Genomförda uppdrag

Nedan följer några exempel på pågående eller genomförda uppdrag.

En bank

Exempel på uppdrag:

 • Djupintervjuer med och analyser av nuläge i ett flertal ledningsgrupper. Förslag till förbättringåtgärder samt genomförande
 • Coach till chefer, ledningsgrupper och dess medarbetare
 • Genomförande av förändringsarbete och teambuilding inom ett flertal ledningsgrupper
 • Att stödja omorganisationer
 • Workshops/utbildning inom ”Coachande Ledarskap”
 • Coach till Affärsutvecklare
 • Workshops/utbildning inom ”Affärsmannaskap för ledare”

Uppdragens syfte:

 • Att öka effektivitet, produktivitet och lönsamhet inom banken
 • Att öka nöjdheten hos uppdragsgivarens kunder
 • Att vidareutveckla individer inom affärsmannaskap, ledarskap, ordning/reda och kommunikation
 • Att vidareutveckla ett flertal ledningsgrupper för att fungera bättre tillsammans samt för att nå överenskomna och gemensamma mål
 • Att öka värdet av ”gott och affärsmässigt ledarskap” i den interna organisationen

Tillbaka

Ett försäkringsbolag

Exempel på uppdrag:

 • Coach och rådgivare till chefer
 • Workshopledare för chefer, ledningsgrupper och dess medarbetare
 • Utföra intervjuer och behovsanalyser
 • Förändringsledare

Uppdragens syfte:

 • Att öka effektivitet, produktivitet och lönsamhet inom försäkringsbolaget
 • Att stödja omställningar och omorganisationer.
 • Att öka nöjdheten hos uppdragsgivarens kunder
 • Att vidareutveckla individer inom affärsmannaskap, ledarskap, ordning/reda och kommunikation

Tillbaka

Ett sjukhus i Stockholm

Exempel på uppdrag:

 • Djupintervju och analys av ledningsgrupp samt förslag till förändringsarbete
 • Coach till medarbetarna inom ledningsgruppen
 • Rådgivare till biträdande sjukhusdirektör (IT-direktör)
 • Genomförande av förändringsarbete inom IT-ledningsgruppen.

Uppdragens syfte:

 • Att öka effektivitet och sänka kostnader
 • Att vidareutveckla individer inom ledarskap, ordning/reda, kommunikation och affärsmannaskap
 • Att vidareutveckla ledningsgruppen för att nå överenskomna och gemensamma mål
 • Att förändra attityder och beteenden samt förbättra gruppdynamiken i ledningsgruppen

Tillbaka

Ett telecomföretag

Exempel på uppdrag:

 • Analys av befintlig organisation och dess möjligheter att nå ny målmarknad.
 • Stöd till VD vid omorganisation
 • Uppföljning och kvalitetsgranskning av företagets försäljning och affärsutveckling
 • Coach till VD, försäljningschef och säljare

Uppdragens syfte:

 • Att företaget ska, på ett lönsammare sätt, kunna möta en ny internationell marknad

Tillbaka

Ett transaktionsintensivt företag

Exempel på uppdrag:

 • Djupintervjuer med, och analys av svar, från företagets viktigaste kunder
 • Workshopledare

Uppdragens syfte:

 • Att fånga krav, synpunkter och önskemål kring företagets kundservicefunktion. Med denna bakgrundsinformation har företaget haft möjlighet att ta affärsstrategiska beslut för det kommande året.

Tillbaka

Ett företag i byggbranschen

Exempel på uppdrag:

 • Djupintervjuer med, och analys av svar, från samtliga medarbetare samt rekommendation till nästa steg
 • Rådgivare/coach till VD
 • Workhopledare
 • Organisationsutveckling
 • Uppföljning och kvalitetssäkring

Uppdragens syfte:

 • Att agera rådgivare till VD i ett starkt expanderande företag
 • Att stötta ledningen i infrastrukturfrågor
 • Att stötta företaget kring HR/personal

Tillbaka

Ett IT-företag

Exempel på uppdrag:

 • Coach till VD kring affärsutveckling
 • Utbildning/workshops inom affärsutveckling och affärsmannaskap
 • Coach till operativ ledning och KAM-säljare

Uppdragens syfte:

 • Att vidareutveckla individer i dess nuvarande roller

Tillbaka

Ett finansföretag

Exempel på uppdrag:

 • Coach till ledare inom affärsmannaskap, ledarskap samt ordning/reda
 • Workhopledare Vidareutveckla individer i dess nuvarande roller

Uppdragens syfte:

 • Att coacha ledare i syfte att öka avdelningens effektivitet, dess kunders nöjdhet och företagets totala lönsamhet

Tillbaka

Ett start up-företag

Exempel på uppdrag:

 • Stöd och rådgivare i framtagandet av affärsplan
 • Diskussionspartner kring genomförandet av affärsplan

Uppdragens syfte:

 • Att undersöka affärsmöjlighet i en affärsidé och dess genomförande

Tillbaka

Kundcitat

”Ni har gjort ett proffsigt jobb och dessutom på ett avspänt och kul sätt. Tack!” ”Vi har nått samsyn om vad dessa frågor innebär för oss i vår roll” ”Jag ser en process kring hur vi ska jobba med det som är viktigt att jobba med” ”Konkreta åtgärder/handlingsplan finns och vad de är till för” ”Inspiration och energigivande!”

Tillbaka

Bild som visar två fingrar som möts
Affärs- och säljutveckling AB